$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Tay quay nâng hạ

Tay quay nâng hạ PEDIN-S5
Thông số kỹ thuật – Tay quay nâng hạ – Model: PENDIN-S5 – Trục vít me: + Đường kính: DN30…DN90 + Vật...
Tay quay nâng hạ PEDIN-S4
Thông số kỹ thuật – Tay quay nâng hạ – Model: PENDIN-S4 – Tỷ số truyền: 1:1 – Trục vít me: +...
Tay quay nâng hạ PEDIN-S3
Thông số kỹ thuật – Tay quay nâng hạ – Model: PENDIN-S3 – Tỷ số truyền: 1:1 – Trục vít me: +...
Tay quay nâng hạ PEDIN-S2
Thông số kỹ thuật – Tay quay nâng hạ – Model: PENDIN-S2 – Tỷ số truyền: 1:1 – Trục vít me: +...
Tay quay nâng hạ PENDIN-S1
Thông số kỹ thuật – Tay quay nâng hạ – Model: PENDIN-S1 – Tỷ số truyền: 1:1 – Trục vít me: +...