$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa lật hình tròn

Van cửa lật tròn DN900
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Van cửa lật hình tròn – Kích thước: DN = 900 mm – Vật liệu:...
Van cửa lật DN300
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Van cửa lật hình tròn – Kích thước: DN = 300 mm – Vật...
Van ngăn triều DN500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve DN 500 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...