$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa lật hình vuông

Van ngăn triều WxH: 400×400
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve 400×400 – Kích thước: WxH: 400×400 mm – Ứng dụng: Van ngăn triều,...
Van ngăn triều WxH: 600×800
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve 600×800 – Kích thước: WxH: 600×800 mm – Đệm kín 4 mặt, áp...