$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Động cơ Auma

Hộp số model 30.2
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 1600 Nm đến 4000 Nm Tỷ số truyền: 8-1, 11-1 Tốc độ...
Hộp số model 25.2
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 800 Nm đến 2000 Nm Tỷ số truyền: 8-1, 5.6-1 Tốc độ...
Hộp số model 16.2
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 400 Nm đến 1000 Nm Tỷ số truyền: 4-1, 5.6-1 Tốc độ...
Hộp số model 14.2
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 200 Nm đến 500 Nm Tỷ số truyền: 4-1, 2.8-1 Tốc độ...
Hộp số model 10.2
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 120 Nm đến 250 Nm Tỷ số truyền: 2-1, 2.8-1 Tốc độ vòng...
Hộp số model 10.1
Thông số kỹ thuật Giải mô-men xoắn từ 60 Nm đến 120 Nm Tỷ số truyền: 1-1, 2-1 Tốc độ vòng...