$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Gearbox - hộp số

Hộp số model 30.2
Thông số kỹ thuật Hộp số model 30.2 Giải mô-men xoắn từ 1600 Nm đến 4000 Nm Tỷ số truyền:...
Hộp số model 25.2
Thông số kỹ thuật Hộp số model 25.2 Giải mô-men xoắn từ 800 Nm đến 2000 Nm Tỷ số truyền:...
Hộp số model 16.2
Thông số kỹ thuật Hộp số model 16.2 Giải mô-men xoắn từ 400 Nm đến 1000 Nm Tỷ số truyền...
Hộp số model 14.2
Thông số kỹ thuật Hộp số model 14.2 Giải mô-men xoắn từ 200 Nm đến 500 Nm Tỷ số truyền:...
Hộp số model 10.2
Thông số kỹ thuật Hộp số model 10.2 Giải mô-men xoắn từ 120 Nm đến 250 Nm Tỷ số truyền: 2-1,...
Hộp số model 10.1
Thông số kỹ thuật Hộp số model 10.1 Giải mô-men xoắn từ 60 Nm đến 120 Nm Tỷ số truyền Hộp...