$nbsp;

X

0921806686
  Menu
Dự án

Cung cấp van cửa phai tại nhà máy Best paciric Việt Nam – Cẩm Giàng – Hải Dương

Cung cấp Van cửa phai Best paciric Việt Nam – Cẩm Giàng – Hải Dương

HD

Tổng quan dự án

Hình thức dự án: Ký với tổng thầu

Số lượng: 04 bộ

Kích thước: 2500 x 2500 mm

Kích thước: 1500 x 1500 mm

Kích thước: 600 x 600 mm

lắp đặt van cửa phai Hải Dương

Xem thêm: Cung cấp, lắp đặt van cửa phai tại Vinhomes Green Bay Hà Nội