$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Model PCL_Q_4I

Model PCL_Q_4I là dòng model van cửa lật hình vuông, 4 cánh lật, cánh lật nghiêng góc với khung van. Với dải kích thước từ: WxH: 1600×1600 mm tới 3200×3200 mm.

Van cửa lật PCL_Q_4I_X_160
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_160 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_180
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_180 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_200
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_200 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_220
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_220 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_240
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_240 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_260
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_260 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_280
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_280 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_300
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_300 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_320
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_320 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...