$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Model PCL_Q_I

Model PCL_Q_I là dòng van cửa lật hình vuông hoặc chữ nhật, có cánh lật nghiêng góc với khung van. Dải kích thươc từ WxH: 250 x 250 mm đến 1500 x1500 mm.

Van cửa lật PCL_Q_I_X_25
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_25 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_30
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_30 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_40
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_40 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_50
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_50 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_60
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_60 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_70
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_70 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_80
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_80 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_90
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_90 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_100
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_100 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_110
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_110 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_120 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_I_X_130
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_I_X_130 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh nghiêng góc Kích thước:...