$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Model PCL_Q_F

Model PCL_Q_F và dòng van cửa lật hình vuông hay chữ nhật, có cánh lật vuông góc với khung van. Có dải kích thước từ: WxH: 250 x 250 mm tới 1500 x1500 mm.

Van cửa lật PCL_Q_F_X_110
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_110 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_130
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_130 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_150
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_150 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_100
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_100 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_60
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_60 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_140
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_140 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_40
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_40 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_50
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_50 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_120 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_Q_F_X_80
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_F_X_80 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...