$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Máy đóng mở trục đơn từ 5->100 tấn

Máy nâng hạ van cửa phai trục đơn được sử dụng cho các loại van cửa phai có kích thước từ nhỏ tới trung bình (van cửa phai 200×200 mm tới 1500×1500 mm). Mục đích sử dụng máy nâng hạ van cửa phai trục đơn là dùng cho van cửa phai vận hành bằng điện hoặc giảm sức lực người vận hành (đối với vận hành bằng tay).