$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Tay quay nâng hạ van cửa phai

Tay quay nâng hạ van cửa phai thường dùng cho các van cửa phai có kích thước nhỏ.  quay trực tiếp bằng tay quay dạng vô lăng tròn.