$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa phai lắp đặt trên tường

Van cửa phai lắp đặt trên tường là loại van cửa phai 4 mặt kín, được lắp đặt bằng bulong nở, hoặc bulong hóa chất bắt chặt van cửa phai với bề mặt bê tông.