$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa phai lắp đặt trên tường

Van cửa phai lắp đặt trên tường là loại van cửa phai 4 mặt kín, được lắp đặt bằng bulong nở, hoặc bulong hóa chất bắt chặt van cửa phai với bề mặt bê tông.

VAN CỬA PHAI PCP_P_T_90.90
Model: PCP_P_T_90.90 Kích thước: WxH: 900 x 900 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_80.80
Model: PCP_P_T_80.80 Kích thước: WxH: 800 x 800 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_70.70
Model: PCP_P_T_70.70 Kích thước: WxH: 700 x 700 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_60.60
Model: PCP_P_T_60.60 Kích thước: WxH: 600 x 600 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T_120.120
Model: PCP_D_T_120.120 Kích thước: WxH: 1200 x 1200 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T_110.110
Model: PCP_D_T_110.110 Kích thước: WxH: 1100 x 1100 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T_55.55
Model: PCP_D_T_55.55 Kích thước: WxH: 550 x 550 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T 50.50
Model: PCP_D_T_50.50 Kích thước: WxH: 500 x 500 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T 45.45
Model: PCP_D_T_45.45 Kích thước: WxH: 450 x 450 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T 40.40
Model: PCP_D_T_40.40 Kích thước: WxH: 400 x 400 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T_35.35
Model: PCP_D_T_35.35 Kích thước: WxH: 350 x 350 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_D_T 30.30
Model: PCP_D_T_30.30 Kích thước: WxH: 300 x 300 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...