$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa phai lắp đặt trên tường

Van cửa phai lắp đặt trên tường là loại van cửa phai 4 mặt kín, được lắp đặt bằng bulong nở, hoặc bulong hóa chất bắt chặt van cửa phai với bề mặt bê tông.

Van cửa phai PCP_H_T_100.100
Model: PCP_H_T_100.100 Kích thước: WxH: 1000 x 1000 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_110.110
Model: PCP_H_T_110.110 Kích thước: WxH: 1100 x 1100 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_120.120
Model: PCP_H_T_120.120 Kích thước: WxH: 1200 x 1200 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_130.130
Model: PCP_H_T_130.130 Kích thước: WxH: 1300 x 1300 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_140.140
Model: PCP_H_T_140.140 Kích thước: WxH: 1400 x 1400 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_150.150
Model: PCP_H_T_150.150 Kích thước: WxH: 1500 x 1500 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_160.160
Model: PCP_H_T_160.160 Kích thước: WxH: 1600 x 1600 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_170.170
Model: PCP_H_T_170.170 Kích thước: WxH: 1700 x 1700 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_180.180
Model: PCP_H_T_180.180 Kích thước: WxH: 1800 x 1800 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_190.190
Model: PCP_H_T_190.190 Kích thước: WxH: 1900 x 1900 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_H_T_200.200
Model: PCP_H_T_190.190 Kích thước: WxH: 2000 x 2000 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_P_K_20.20
Model: PCP_P_K_20.20 Kích thước: WxH: 200 x 200 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp trên hai mặt của...