$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Model PCL_O_F

Model PCL_O_F là dòng model Van cửa lật hình tròn, cánh vuông góc với khung van. Kích thước đường kính từ: D250 mm tới D1500 mm. 

Van cửa lật PCL_O_F_X_150
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_150 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_130
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_130 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_110
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_110 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_140
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_140 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_100
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_100 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_25
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_25 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_30
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_30 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_70
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_70 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_120 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_40
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_40 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_90
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_90 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...
Van cửa lật PCL_O_F_X_80
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_O_F_X_80 Loại van: Van cửa lật hình tròn Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước:...