$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Model PCP_P_T

Van cửa phai PCP_P_T là van cửa phai lắp đặt trên tường, sử dụng thanh trượt là khung van. Van được liên kết với bê tông bằng bu lông nở hoặc bu lông hóa chất, thông qua tai bắt được hàn trên khung van.

VAN CỬA PHAI PCP_P_T_90.90
Model: PCP_P_T_90.90 Kích thước: WxH: 900 x 900 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_80.80
Model: PCP_P_T_80.80 Kích thước: WxH: 800 x 800 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_70.70
Model: PCP_P_T_70.70 Kích thước: WxH: 700 x 700 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_60.60
Model: PCP_P_T_60.60 Kích thước: WxH: 600 x 600 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN CỬA PHAI PCP_P_T_50.50
Model: PCP_D_T_50.50 Kích thước: WxH: 500 x 500 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_P_T_120.120
Model: PCP_P_T_120.120 Kích thước: WxH: 1200 x 1200 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
Van cửa phai PCP_P_T_150.150
Model: PCP_P_T_150.1500 Kích thước: WxH: 1500 x 1500 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...
VAN Van cửa phai PCP_P_T_100.90
Model: PCP_P_T_100.90 Kích thước: WxH: 1000 x 900 (mm) Kiểu lắp đặt: Van cửa phai lắp đặt trên tường Số...