$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa lật kích thước lớn

Van cửa lật kích thước lớn là van cửa lật được thiết kế, chế tạo với kích thước từ 1600 x 1600 mm trở lên. Van cửa lật kích thước lớn có thể gồm một hoặc nhiều cánh, kích thước van được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu.

Van cửa lật PCL_Q_4I_X_160
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_160 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_180
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_180 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_200
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_200 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_220
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_220 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_240
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_240 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_260
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_260 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_280
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_280 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_300
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_300 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...
Van cửa lật PCL_Q_4I_X_320
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: PCL_Q_4I_X_320 Loại van: Van cửa lật hình vuông Kiểu van: Cánh vuông góc Kích thước...