$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa phai lắp trên kênh

Van cửa phai lắp đặt trên kênh thường là loại van cửa phai 3 mặt kín. Được lắp đặt trong khe bê tông. Van cửa phai được kết nối với bê tông bằng cách cấy thép trực tiếp vào bê tông.