$nbsp;

X

0921806686
  Menu
Tin tức

Bộ TN&MT thông tin về việc xác định nguyên nhân cá chết ở Thanh Hóa

Thứ nhất, Giao Tổng cục Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân cá chết; Mời các chuyên gia, nhà khoa học phối hợp tham gia lấy mẫu và phân tích mẫu nước biển; Kiểm tra thông tin về việc phát hiện tàu chở bùn thải trong dự án nạo vét ven bờ khu vực cảng Nghi Sơn đổ ra biển; Phân tích mẫu bùn thải và làm rõ nguyên nhân có liên quan, báo cáo về Bộ trước ngày 20/9/2016.

Thứ hai, Giao Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẩn trương thực hiện cụ thể các nhiệm vụ nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và cám ơn sự hợp tác của các cơ quan báo chí!