$nbsp;

X

0921806686
  Menu

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VAN CỬA PHAI

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VAN CỬA PHAI

Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết cách thức vận hành van cửa phai. Phân loại theo cách vận hành, van cửa phai được chia làm hai loại: Van cửa phai vận hành bằng tay và van cửa phai vận hành bằng điện. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách vận hành cả hai loại van cửa phai nói trên.

VẬN HÀNH VAN CỬA PHAI ĐIỀU KHIỂN TAY
• Trước khi vận hành: Cần đảm bảo không có bất kỳ một ngoại vật nào lọt vào khe trượt khung van, trên ren của trục vít.
• Xoay tay quay theo chiều thuận kim đồng hồ để đóng van, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu điều tiết lưu lượng nước mà có thể đóng một phần van hoặc đóng hoàn toàn van.
• Xoay tay quay ngược chiểu kim đồng hồ để mở van. Tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu điều tiết lưu lượng nước mà có thể mở một phần van hoặc mở hoàn toàn
 van cửa phai. 

Van cửa phai vận hành bằng tay

VẬN HÀNH VAN CỬA PHAI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN
• Khi muốn đóng van, ấn vào nút công tắc “đóng van” trên bảng điều khiển của tủ điện, van đóng hết hành trình sẽ tự dừng lại. Nếu muốn đóng một phần van, ấn công tắc “đóng van” , van đóng đến mức theo ý muốn, rồi ấn tiếp một lần nữa vào công tắc “đóng van” để cánh van dừng lại (hoặc ấn vào nút “stop” van sẽ tự dừng lại).
• Khi muốn mở van, ấn vào nút công tắc “mở van” trên bảng điều khiển của tủ điện, van sẽ tự mở cho đến hết hành trình và tự dừng lại. Nếu muốn mở một phần van, ấn vào nút công tắc “mở van”, van mở đến mức theo yêu cầu, rồi ấn tiếp một lần nữa vào nút công tắc “mở van”, để cánh van dừng lại (hoặc ấn vào nút công tắc “stop” để
van dừng lại).

Van cửa phai vận hành bằng điện