$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa phai, van cửa lật thiết bị không thể thiếu trên các cửa xả ven sông, ven biển

Với nhiệm vụ ngăn chặn và điều chỉnh dòng nước của van cửa phai, van cửa lât. Tại các cửa xả ven sông, ven biển những vị trí thường xuyên có thủy triều dâng, các thiết bị này có vai trò rất quan trọng trong việc chống ngập úng và sự xâm thực của nước biển. Theo chủ trương của chính phủ HCM được đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình chống ngâp do thủy chiều. Dự án xây dựng sáu cống kiểm soát thủy triều bao gồm Bến nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương xuối, Cây Khô, Phú Định và các trạm bơm tiêu ở các vị trí quan trọng. Thời gian dự kiến thực hiện dự án 36 tháng. Sau khi hoàn thành dự án giải quyết được nỗi ám ảnh của người dân HCM về tình trạng ngập nước do thủy triều dâng trong suất bao năm qua. Công trình cũng giúp điều tiết mực nước trên các kênh rạch bằng các van cửa phai, van cửa lật, stoplog nhằm cải thiện khả năng thoát nước của các dự án thoát nước đô thị.