$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Song chắn rác và các thông số

Song chắn rác tự động

Cấu tạo của song chắn rác gồm các thanh chắn rác bằng thép không rỉ, xếp cạnh nhau và hàn cố định trên khung thép. Khoảng cách giữa các thanh thép gọi là khe hở.

Nhiệm vụ của song chắn rác là giữ lại các tạp chất  có kích thước lớn ( chủ yếu là rác). Song chắn rác được đặt ở trên mương dẫn nước hay trong các hệ thống thoát nước và chúng được đặt trước Van cửa phai, hay trong các hệ thống xử lý nước thải.. Đây là bước đầu tiên trong quá trình xử lý nước thải.

Phân loai song chắn rác có thể chia thành các nhóm sau:

  • Theo kích thước khe hở, song chắn rác phân ra loại thô (30-200mm) và loại trung bình (5-25mm). Đối với nước thải sinh hoạt, ít sử dụng loại có kích thước nhỏ hơn 16 mm.
  • Theo cấu tạo, chia làm 2 loại: Cố định và di động.
  • Theo phương pháp sử dụng, chia làm 2 loại: Song chắn rác thủ công và Song chắn rác tự động .

Song chắn rác thường đặt nghiêng 1 góc 45-90 độ so với mặt phẳng ngang để tiện lợi khi vớt rác, theo mặt bằng cũng có thể đặt vuông góc hoặc tạo 1 góc nghiêng so với hướng nước chảy. nếu giữ lại trên song chắn rác lớn hơn 0,1 m3/ngày thì rác được vớt và nghiền bằng phương pháp cơ giới.

Thiết bị lọc rác trống quay

Hiện nay, sử dụng phổ biến rộng rãi loại song chắn rác hết hợp vừa chắn giữ rác vừa nghiền rác, đảm bảo tốt về mặt vệ sinh, chế độ công tác ổn định và quản lý dễ dàng.

  • Số khe hở của song chắn rác được tính theo công thức:

n= (Qmax x .K)/(VxLxH)

Trong đó: n= số khe hở

            Qmax= Lưu lượng lớn nhất của nước thải    (m3/s)

            V= Tốc độ nước chảy qua song chắn        (m/s)

            L= Khoảng cách giữa các khe hở              (mét)

           K= Hệ số tính đến mức độ cản trở của dòng chảy do hệ thống cào rác, K= 1,05

           H= Độ sâu của lớp nước

  • Chiều rộng của song chắn rác

Bx = S x(n-1) + (1xn)

Trong đó: S – bề dày của thanh song chắn    (mét)

 

Vậy, tùy thuộc vào lưu lượng và tốc độ dòng chảy để thiết kế song chắn rác phù hợp.